Procés selectiu per fer substitucions de personal de tractament dels centres penitenciaris i educatius (JUS/134/2020)

TITOLACIONS: PSICOLOGIA- EDUCACIÓ SOCIAL -TREBALL SOCIAL

Tornar a Notícies


Convocatòria

Anunci JUS/134/2020

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 14 d'abril de 2020

Entreu al següent enllaç  per a obtenir tota la informació i el formulari d'inscripció.

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/oferta-tractament-centres-134/http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/funcionaris/oferta-tractament-centres-134/